IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Sergey Shakurov Aleksandr Zhuravlyov
Aleksey Serebryakov Valeri
Georgi Drozd Anatoli Stepanovich
Марина Могилевская Lyuba
Aleksey Gorbunov Shurik
Tatyana Kochemasova Lyudmila Zhuravleva
Stanislav Stankevich Zhuravlyov's father
Anatoli Groshevoy Ignatiy
Valeriy Sheptekita Dmitriy Stepanovich
Vladimir Alekseyenko Osip Lukich
Olga Kuznetsova Lyudmila's friend
Leonid Yanovskyi deputy
Aleksei Konsovsky fast old man
Serhiy Havryliuk
Anatoliy Skorokhod
Volodymyr Abazopulo
Nikolai Dosenko
Vladimir Litvinov
Sergei Podgornyj
Igor Bezgin
Anatoliy Pashnin
Nina Antonova
Agafya Bolotova
Viktor Kondratyuk
Mikhail Ignatov
Anatoli Barchuk
Neonila Gnepovskaya
Leonid Danchishin
Aleksei Kolesnik
Vladimir Kostyuk
Margarita Krinitsyna
Lyudmila Lobza
Ivan Matveev
Stanislav Molganov
Yuri Muravitsky
Olha Reus-Petrenko
Boris Romanov
Nikolai Sektimenko
Lyudmyla Sosyura
Valentyn Trotsyuk
Aleksandr Chernyavskiy
Mykola Shutko