IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Chinatsu Nakayama Takemoto Chie (voice)
Norio Nishikawa Takemoto Tetsu (voice)
Kiyoshi Nishikawa Kotetsu (voice)
Yasushi Yokoyama Antonio / Antonio Jr.
Shinsuke Shimada Masaru (voice)
Ryusuke Matsumoto Shigeru (voice)
Utako Kyō Obaa (voice)
Keisuke Otori Ojii (voice)
Gannosuke Ashiya Shacho (voice)
Kyoko Mitsubayashi Yoshie (voice)
Bunshi Katsura Vi Hanai sensei (voice)
Ichiro Nagai Shocho (voice)
All Hanshin Tetsu's friend (voice)
Yoshio Kamigata Maruyama Mitsuru (voice)
All Kyojin Tetsu's friend (voice)
Nikaku Shōfukutei Hanai Kenkotsu (voice)
Yōko Yamamoto
Za-Bonchi Karumera Brothers (voice)
Yoshiko Ohta Masaru's mother (voice)