IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Nikolay Olyalin Maxim Nerchin
Tatyana Samoylova Yekaterina Zolotarenko
Viktor Khokhryakov Shulga
Evgeniy Samoylov Mikhail Petrovich
Rodion Alexandrov Kutsevich
Leonid Tarabarinov Baglai
Igor Dmitriev Dolgin
Tatyana Bestayeva Zinoviya
Ivan Dmitriyev Yarmola
Arkadiy Arkadyev Skuibeda
Yuri Satarov Perederiy
Arkady Troshchanovsky Strumilin
Yuri Gavrilyuk Miklashevich
Semyon Sokolovsky Collins
Yuri Volkov Smiles
Fyodor Nikitin Thomas
Vladimir Alekseyenko male nurse
Konstantin Artyomenko Brook
Aleksandr Gaj Harry S. Truman
Valentina Ivashyova lady in Switzerland
Nikolai Kryukov novosibirsk scientist
Dmitri Mirgorodsky young scientist
Anatoli Pereverzev young scientist
Ivan Simonenko Rudyy
Stanislav Stankevich Somov
Konstantin Stepankov reporter
Nikolai Faleyev chairman of the Commission of the security Committee
Viktor Chekmaryov accountant
Mariya Shulga Nerchin's mother
Marina Yurasova Nina Orlova