• Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Mikhail Egorov Борис Гориков
Anatoliy Kuznetsov Чубук
Lev Durov Штабс-капитан
Viktor Ilichyov Сырцов
Oleg Korchikov красный командир Шебалов
Yuriy Dubrovin
Pauls Butkēvičs
Dmitriy Kharatyan
Viktor Panchenko
Sergiu Finiti
Vladimir Shpudejko
Yuriy Mysenkov
Nikolai Sektimenko
Ivan Havrilyuk
Liliya Dzyuba
Lev Perfilov
Yuriy Rudchenko
Vasili Skromny
Sergei Podgornyj
Yaroslav Gavrilyuk
Vladimir Alekseyenko
Nikolay Voronin
Valentin Kobas
Sergey Dvoretskiy
Boris Makarov
Vladimir Mishakov
Fyodor Odinokov