IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Victor Dobronravov Vyacheslav Lazarev, pilot
Leonid Basov Kolya
Vladimir Ilin Tikhonov, airport technician
Valeriya Fedorovich Nina
Evgeniya Dmitrieva Lyubov Zhurina, head of the flight squad
Igor Khripunov Evgeny Golikov, head of security
Pavel Maykov Georgy Krasilov, co-pilot
Vladimir Simonov Ivan Lysko
Yan Tsapnik Igor Polsky
Filipp Savinkov Kravchenko, flight attendant
Darya Luzina Anna, flight attendant
Elena Anisimova Raisa Semenovna
Bain Bovaldinov Fedya, policeman
Ilya Lutsak photographer
Viktoriya Pivko mother
Michael Janibekyan
Alexandr Domogarov