IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Qu Chuxiao Liu Qi
Li Guangjie Wang Lei
Zhao Jinmai Han Duoduo
Wu Jing 刘培强
Ng Man-tat 韩子昂
Michael Kai Sui Tim
Qu Jingjing Zhou Qian
Zhang Yichi Li Yiyi
Haoyu Yang He Lianke
Arkady Sharogradsky Makarov
Li Hongchen Zhang Xiaoqiang
Yang Yi Yang Jie aka Liuzi
Jiang Zhigang Zhao Zhigang
Zhang Huan Huang Ming
Lei Jiayin Yi Ge
Ning Hao Er Shu
Liu Cixin Space Station Officer A
Guo Jingfei Space Station Officer B
Wang Zhi Liu Qi's mother
Zhang Zixian Huang Guosheng
Lu Yang Security Inspector A
Zhang Ning Security Inspector B
Zhang Xiaobei The Milu Railcar Driver
Rao Xiaozhi Space Station Engineer A
Tao Luoyi Teacher
Wu Xiaoliang Chinese Rescuer A
Gong Geer Supply Station Prison Guard A
Frant Gwo The Forklift Driver
Guo Hexuan Child Liu Qi
Li Zhuozhao Young Liu Qi
Yi Yang Yang Jie