IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Andrey Mironov Johnny First
Aleksandra Yakovleva-Aasmyae Ms. Diana Little
Mikhail Boyarskiy Black Jack
Oleg Tabakov Harry
Nikolai Karachentsov Billy King
Igor Kvasha pastor Adams
Lev Durov Coffin maker
Galina Polskikh Mrs. Thompson
Natalya Fateeva Chief's wife
Spartak Mishulin Chief of comanches
Albert Filozov Mr. Second
Oleg Anofriev Pianist
Mikhail Svetin Pharmacist
Leonid Yarmolnik One-eyed-cowboy
Natalya Krachkovskaya Conchita
Yuriy Shumilo