IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Ryunosuke Kamiki Rei Kiriyama
Kasumi Arimura Kyoko Koda
Kana Kurashina Akari Kawamoto
Shota Sometani Harunobu Nikaido
Kaya Kiyohara Hinata Kawamoto
Kuranosuke Sasaki Kai Shimada
Ryo Kase Toji Soya
Gin Maeda Someji Kawamoto
Issey Takahashi Takashi Hayashida
Hideaki Ito Masamune Goto
Etsushi Toyokawa Sachika Koda
Ryo Iwamatsu Takanori Jinguji
Shigeru Saiki Sakutaro Yanagihara
Tomoya Nakamura Tatsuyuki Misumi
Hiroyuki Onoue Issa Matsumoto
Eita Okuno Junkei Yamazaki
Masahiro Koumoto Manabu Yasui
Chise Niitsu Momo Kawamoto
Yuka Itaya Misaki