IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Yasushi Yokoyama
Shirō Itō
Masahiro Kuwana
Chiemi Kai
Akiko Kana
Yuki Kazamatsuri
Yutaka Nakajima
Yuko Saito
Arase
Nobuto Okamoto
Sumiko Yamada
Yasushi Ono
Rikiya Yasuoka
Sanma Akashiya
Shinsuke Shimada
Kazuya Kimura
Eiji Minakata
Shinsuke Yamane
Taro Ibuki
Tetsuya Yuuki
Tatsuo Endō
Kai Ato
Masahiro Takashima
Kei Taguchi
Masataka Naruse
Yutaka Natsuki
Sanshô Shinsui
Gen Idemitsu
Ken'ichi Ishii
Ken'ichi Nagira
Satoru Nabe
Saburô Shôji
Ryō Suga
Teruo Shimizu
Chū Takatsuki
Haruki Jo
Masayuki Koyama
Toyonori Murazoe
Shirou Saitou
Takashi Takano
Sakae Yamaura
Naoki Sugiura
Tetsurō Tamba