IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Yuki Kaji Kei Kurono (voice)
Daisuke Ono Masaru Kato (voice)
Saori Hayami Reika (voice)
Mao Ichimichi Anzu Yamasaki (voice)
Masaya Onosaka Susumu Kimura (voice)
Kenjiro Tsuda Sanpei Taira (voice)
Shuuichi Ikeda Yoshikazu Suzuki (voice)
Teruaki Ogawa Tetsuo Hara (voice)
Tomohiro Kaku Joichiro Nishi (voice)
Masane Tsukayama Nurarihyon (voice)