IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Yasushi Yokoyama Tetsuya Kuroiwa
Mari Shirato Yoshiko Sakakibara
Hiroyuki Watanabe Ginno Hinodori
Kumiko Takeda Akemi Kawasaki
Kisuke Yamashita
Takanori Jinnai Singer
Kazuya Kimura Shinichi Kakizaki
Yuko Saito Miki Takemura
Hachiro Tako Tako
Shinsuke Shimada Tendo
Ryusuke Matsumoto Inou
Shirō Itō Cop
Masahiro Sumiyoshi
Yoshio Kamigata
Naoto Maejima
Sakae Umezu
Nodoka Kawai
Yasuko Yagami
Eiji Minakata
Taro Ibuki
Shinsuke Yamane
Tetsuya Yuuki
Toshiaki Minami Tokutaro Nihonmatsu
Noboru Mitani Nobuo Kishi
Bengal Haruhiko Nakayama
Junji Takada Isamu Fujikura
Junko Asahina Fumiko Sakurai
Mai Inoue Momoko Watanabe
Izumi Shima Sachiko Shimada
Isamu Nagato Shogo Tsutsumi
Norio Nishikawa Shinichi Kabasawa
Yuri Kimura