IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Koji Ishizaka Kosuke Kindaichi
Yoshiko Sakuma Yayoi Hogen
Masao Kusakari
Junko Sakurada Yukari Hogen / Koyuki Yamauchi
Takako Irie Chizu Igarashi
Takeshi Katō Inspector Todoroki
Mitsuko Kusabue
Miki Sanjo Mitsue Tanabe
Kayoko Shiraishi Sumi Miyasaka
Midori Hagio Fuyuko Yamauchi
Shinnosuke Ikehata
Kie Nakai Tae-chan
Hideji Ôtaki Patrolman Kano
Nobuto Okamoto Detective Bando
Eitarō Ozawa Tokubei Honjo
Kôji Shimizu Naokichi Honjo
Akiji Kobayashi
Fujio Tokita
Koreharu Hisatomi Takezo Igarashi
Noboru Mitani
Sabu Kawahara Shigeru Igarashi (Takezo's grandson)
Yutaka Hayashi
Shingo Yamamoto Masami Harada
Bunji Hayata Takehiko Akiyama
Teruhiko Aoi Toshio Yamauchi
Seishi Yokomizo