IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Sanjay Dutt Balaram Prasad "Ballu"
Madhuri Dixit Ganga (Gangotri Devi)
Jackie Shroff Inspector Ram Kumar Sinha
Anupam Kher Ishwar Girdhar Pandey
Ramya Krishnan Sophia Sulochana
Pramod Muthu Roshi Mahanta
Sushmita Mukherjee Mrs. Pandey
Neena Gupta Champa Didi
Rakhee Gulzar Aarti Prasad
A.K. Hangal Shaukat Bhai
Mangal Dhillon Iqbal
Sudhir Dalvi Teacher
Ali Asgar Munna
Ahmad Ansari
Arun Bali Commissioner
Anand Balraj Inspector Sudhakar
Banjara
Balli Grover
Harshavardhan
Navtej Hundal
Ranjit Indori
Muni Jha Ram's Colleague
Sudarshan Khurana
Sunil Mehta
Aloka Mukherjee
Prakash Parekh
Kumar Parvesh
Jagdish Punjabi
Vijay Kumar Puri
Manu Raj
Anil Rajput
Siddharth Randeria
Devendra Randhawa
Vinod Raut
Anil Saxena
Nazir Shaikh
Hansdev Sharma
Pritam Sharma
Gopi Shinde
Siddharth
Daljit Singh
T.S. Tarana
Arun Verma
Sunder Verma