IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Ti Lung Li Chin Huan
Ching Li Lin Hsin-erh
Derek Yee Tung-Sing Ah Fei
Elliot Ngok Lung Hsiao-yun
Candice Yu Shi Yin
Fan Mei-Sheng Chuan Jia
Ku Feng Zhao Zheng Yi
Norman Chui Iron Flute
Ngaai Fei Iron Sword Tian Qi
Yuen Wah Longsheng
Ku Wen-Chung Gong Sun
Cheng Miu Shaolin Abbot
Yeung Chi-Hing Monk Xin Mei
Ku Kuan-Chung Monk Xin Jian
Chan Shen Shaolin monk
Wang Sha Doctor Mei Er
Shum Lo Hua Feng
Fung Hak-On White Snake
Alan Chui Chung-San Black Snake
Lee Sau-Kei Zhu Ge Lei
Keung Hon Golden Lion Escort man in blue
Huang Pei-Chih Golden Lion Escort man/Yun's invited her
Brandy Yuen Jan-Yeung Black Snake's man
Alan Chan Kwok-Kuen Black Snake's man in yellow
Chiang Nan 5 Poisons Kid with cold needle
Fung Ging-Man 5 Poisons Kid's man with bun
Jimmy Wong Chi-Ming 5 Poisons Kid's man
Ng Hong-Sang Yun's invited hero
Jamie Luk Kim-Ming Yun's invited hero
Stephan Yip Yun's invited hero
Wang Han-Chen Golden Palm Wang Chen
Yuen Bun Shaolin disciple
Ting Tung Huan's escort to Shaolin
Ming Fung Restaurant customer