IMDb Page
  • Average Age of Cast at Release:
  • Cast Members Alive:
  • Gender Split (F:M):
  • Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic Name Character Birthday Deathday Age at Release
Les Serdyuk Iovan
Ivan Havryliuk Petro
Saido Kurbanov Akhmet
Mukhamadali Makhmadov
Victor Pivnenko Pavlo
Lembit Ulfsak
Mykhaylo Holubovych Georgiy
Ernst Romanov
Nurbey Kamkiya
Serhiy Havryliuk Ion
Valentyn Makarov Pan Sulyatitskiy
Fedir Panasenko Ferryman
Diana Petrenko Halyna
Aleksandr Ponezha Stanko
Yegor Goloborodko Yaremko