Movie Release Date Character Age at Release
1920 Bitwa Warszawska 09/30/11 mówca na wiecu czerwonoarmistów 44
Na koniec świata 09/17/99 śpiewak rosyjski 32
Miasto prywatne 10/06/94 Rosjanin na stadionie (nie występuje w napisach) 27
Szczur 01/01/94 rosyjski żołnierz w transporcie; nie występuje w napisach 26