Movie Release Date Character Age at Release
கட்சிக்காரன் 12/16/22 Unknown
கட்டா குஸ்தி 12/02/22 Unknown
தோழர் வெங்கடேசன் 07/12/19 Unknown
வெண்ணிலா கபடிகுழு 2 07/12/19 Unknown
சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம் 12/21/18 Unknown
இந்தியா பாகிஸ்தான் 05/08/15 Unknown
குள்ளநரி கூட்டம் 03/25/11 Unknown
மிளகா 10/10/10 Unknown
வெண்ணிலா கபடிகுழு 01/29/09 Murthy Unknown
Maayi 08/21/00 Unknown
துள்ளாத மனமும் துள்ளும் 01/29/99 Unknown