IMDb Page
Movie Release Date Character Age at Release
Latviešu spiedzes 10/05/23 Marija Emma Šūle / Melita Norvuda / Kristīne Čilvere 32
The Good Neighbor 06/17/22 Iris 30
Sveika lai dzīvo mīlestība 10/06/21 30
Blakus 03/01/19 Līga 27
7 miljardi gadu pirms pasaules gala 10/25/18 Anna 27
Sarauj, Just! 09/28/17 26
Tango 09/28/16 25
Augstāk par zemi 02/04/15 Linda 23