IMDb Page
Movie Release Date Character Age at Release
Chce się żyć 10/11/13 Mother of Anka 42
U Pana Boga za miedzą 06/19/09 Starszy inspektor Marina Chmiel 38
Pokuszenie 03/15/96 24