IMDb Page
Movie Release Date Character Age at Release
Oppa, Phiền Quá Nha! 12/06/19 Ca Dao 34
49 ngày 2 02/12/17 Phương 31
Bệnh Viện Ma 03/04/16 Hằng 30
Em Là Bà Nội Của Anh 12/11/15 Min Ji 30
Trùm Cỏ 09/11/15 30
49 Ngày 08/28/15 30
Ma Dai 04/28/15 29
Chàng Trai Năm Ấy 12/31/14 Sky 29