IMDb Page
Movie Release Date Character Age at Release
Skołowani 04/14/23 51
Listy do M. 5 11/04/22 Reporter 51
Reich 02/01/01 Włodek 29
Egzekutor 10/22/99 barman w klubie 28
20 lat później 01/16/97 polski żołnierz na granicy polsko-niemieckiej 25
Słodko gorzki 03/21/96 "Wala" 24
Kamień na kamieniu 01/01/95 Szymon Pietruszka w młodości 23